Privacy Policy

Classics Only Privacy Policy, laatste update 28-12-2019

 

Algemeen

Classics Only neemt jouw privacy serieus. Classics Only is voor alles een radiostation, niet een handelaar in persoonsgegevens. De gegevens die we verzamelen gebruiken we om het station en jouw contact met het station te stroomlijnen. Hieronder vind je punt voor punt terug welke gegevens we verzamelen, waarom we dat doen en hoe lang we de gegevens bewaren.

Mocht je vragen hebben over de privacy policy van Classics Only, laat het ons weten.

Classics Only
Postbus 8
5201 AA  Den Bosch
privacy@classicsonly.nl

 

Website – Cookies

De website ClassicsOnly.nl gebruikt cookies. De cookies van deze site zijn weliswaar niet essentieel (de site werkt ook zonder cookies) maar het gebruiksgemak van de site is minder. We gebruiken cookies om:
– Je automatisch te verwijzen naar de stream die je zelf op een eerder moment gekozen hebt.
– Grotere interactiviteit met social media te bieden.

Om je cookie-instellingen te veranderen kijk je bij je browser settings.
 

Website – Google Analytics

Algemene gebruiksgegevens (IP, browsertype, bezoekdatum/tijd, bezochte pagina’s) van websitebezoek worden middels Google Analytics anoniem geregistreerd en gebruikt om gebruik van de site te optimaliseren. Bewaartermijn voor deze anonieme gegevens bedraagt 38 maanden. Alleen wanneer een gebruiker er zelf voor kiest om (middels een online formulier of anders) persoonsgegevens te delen dan worden deze apart verzameld. Lees hier meer over bij ‘Website – Formulieren’.

 

Website – Formulieren

De website www.classicsonly.nl bevat invulformulieren waarmee je in contact kunt komen met Classics Only. Binnen deze formulieren worden de persoons- en contactgegevens gevraagd die noodzakelijk zijn voor het afhandelen van het doel van het formulier. Ingevulde gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden. Bewaardoeleinden en -termijnen voor deze formulieren zijn als volgt:

 • ACTIEDEELNAME 
  Gevraagde gegevens hebben tot doel om actiedeelname en eventueel daaraan gekoppelde prijsafhandeling eerlijk en betrouwbaar te laten verlopen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om effectiviteit van Classics Only acties te kunnen evalueren en vergelijken.
  Gegevens van actiedeelnames worden na 24 maanden verwijderd. Uitzondering hierop zijn de gegevens van actiewinnaars;
  Gegevens van actiewinnaars worden na 60 maanden verwijderd. De verlengde bewaartermijn heeft tot doel om eerlijke verdeling van prijzen mogelijk te maken.
 • REAGEREN/VRAGEN STELLEN
  Gevraagde gegevens hebben tot doel om feedback door Classics Only op reacties/vragen mogelijk te maken.
  In deze formulieren gedeelde gegevens worden na 24 maanden verwijderd.
 • REAGEREN OP VACATURES
  Gevraagde gegevens hebben tot doel om Classics Only inzicht te geven in mogelijke geschiktheid van de invuller voor de vacature en om contact op te kunnen nemen met de invuller.
  In deze formulieren gedeelde gegevens worden na 24 maanden verwijderd.
 • AANVRAAG VOOR ADVERTEREN
  Gevraagde gegevens hebben tot doel om Classics Only contact op te kunnen laten nemen met de invuller door de juiste persoon.
  In deze formulieren gedeelde gegevens worden na 24 maanden verwijderd.
 • OPGEVEN VAN STORING
  Gevraagde gegevens hebben tot doel om Classics Only gericht te kunnen laten zoeken naar de oorzaak van een storing en om contact op te kunnen nemen met de invuller ten einde storingen te verhelpen en te voorkomen. In deze formulieren gedeelde gegevens worden na 24 maanden verwijderd.

 

Streaming

Als je online luistert naar Classics Only (via de website, via de mobiele app, internetradio of anders) worden een aantal gegevens automatisch opgeslagen;

 • Vanaf welk IP-adres wordt geluisterd. Aan IP-gegevens wordt automatisch een ruwe locatie gekoppeld (adresgegevens worden nadrukkelijk NIET verzameld).
 • Vanaf wat voor platform/type apparaat wordt geluisterd.
 • Tijdstippen van activeren/stopzetten van de stream.

Deze gegevens worden anoniem opgeslagen en worden maximaal 12 maanden bewaard door de streaming provider van Classics Only. Alleen de streaming provider en Classics Only zelf hebben toegang tot deze gegevens. De gegevens worden verder niet gekoppeld aan andere databases. Het verzamelen en bewaren van deze gegevens heeft tot doel het luistergedrag van streamingluisteraars in kaart te brengen tbv evaluatie van programmatische keuzes en om storingen/onderbrekingen van streaming snel te detecteren en te verhelpen.

 

Overig

 • Classics Only neemt passende beveiligingsmaatregelen om jouw gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 • Classics Only biedt eenieder het recht om zijn/haar eigen gegevens actief in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Neem hiervoor contact op via de contactgegevens bovenaan deze pagina.
 • Classics Only maakt alleen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming op basis van de keuze die je maakt voor een van onze vier edities bij online luisteren; deze keuze wordt middels cookies opgeslagen zodat je bij een volgend bezoek niet opnieuw hoeft te kiezen tussen de streams.
 • Classics Only geeft geen persoonsgegevens door aan organisaties buiten de EU en is dat ook niet van plan.

 

Klachten

We hopen natuurlijk dat als je een vraag of een klacht hebt dat je ons hiervan op de hoogte brengt (die contactgegevens bovenaan deze pagina). Het staat je echter ook altijd vrij om klachten over de privacy policy en/of de naleving hiervan neer te leggen bij de relevante privacytoezichthouder.